Opțiune strategie scară


opțiune strategie scară

Page Content Opțiunile simplificate în materie de costuri au menirea de a veni în completarea vechiului sistem de solicitare a rambursării costurilor suportate, care era un proces dificil și predispus la erori.

Statele membre au acum posibilitatea de a alege dintre trei metode suplimentare: bareme standard pentru costurile unitare, plata unei sume forfetare și finanțare la rate forfetare. Curtea a examinat dacă noile opțiuni simplifică procedurile administrative, asigură respectarea principiului economicității, sunt utilizate pe scară largă și permit punerea unui accent mai puternic pe obiectivele politicii.

Munca în cadrul Curții

În urma auditului, s-a constatat că opțiunile simplificaseră într-adevăr procedurile administrative, facilitând depunerea de către beneficiari a cererilor de plată și economisind timp în cursul controalelor administrative.

Opțiunile pot ține sub control costurile proiectelor, însă doar cu condiția ca ele să fie stabilite la un nivel adecvat și să se bazeze pe o metodologie justă, echitabilă și verificabilă.

opțiune strategie scară

Cu toate acestea, opțiunile nu sporesc accentul pus pe rezultate. Mai mult, rolul organismelor de certificare în ceea ce privește auditul opțiunilor nu este precizat, ceea ce creează un risc.

opțiune strategie scară

Potrivit Curții, sarcina administrativă poate să se diminueze întrucât nu mai este necesar să se reconstituie legătura opțiune strategie scară fiecare euro și diferitele documente justificative. Beneficiarii trebuie să prezinte mai puține documente, ceea ce înseamnă că și autoritățile din statele membre au mai puține documente de verificat.

Totuși, utilizarea noilor opțiuni rămâne limitată, în principal din cauza marii diversități a proiectelor de dezvoltare rurală, precum și din cauza investițiilor care trebuie realizate.

opțiune strategie scară