În cazul în care pentru a face bani pe transport


Prezentele condiţii se completează cu normele legale în vigoare care reglementează activitatea poştală.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris. În momentul în care ne predaţi trimiterea poştală, prin semnarea documentului de transport NT, acceptaţi implicit aceste clauze.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Nici o dispoziţie primită verbal sau în scris anterior semnării documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a condiţiilor şi termenilor prezentului contract. Reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale este permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. Face bani grei, pentru trimiterile postale interne sau internationale, se vor face prin contactarea Serviciului Relatii Clienti, telefonic la numarulonline www.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Exceptie fac expedierile pentru care dimensiunea lungimea uneia dintre laturi este mai mare de 4 metri si dimensiunile celorlalte laturi nu depasesc 20 cm, fiecare. Pentru serviciile Contra Ramburs sau Serviciile poştale de trimitere cu valoarea declarată, limita maximă admisă acceptată a rambursului sau a valorii declarate este de In cazul serviciului Mandat postal pe suport de hartie, suma maxima admisa este de Colectarea sumelor de bani se face cash, iar achitarea acestora destinatarilor se face cash sau în contul bancar al destinatarului indicat de către expeditor pe formularul-tip.

În cazul în care continutul trimiterii poştale deterioreaza total sau parţial orice alta trimitere poştală, clientul isi asuma raspunderea si va suporta contravaloarea trimiterilor poştale deteriorate.

Ambalaj special pus, în general, la dispozitie de fabricant. Trimiterile care contin bunuri fragile trebuie ambalate corespunzator de catre Expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren anti-soc sau alt material care atenueaza socul mecanic.

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

Expeditorul declară că toate trimiterile poştale prezentate pentru expediere în condiţiile acestor termeni au fost pregătite în locaţii sigure de către el personal în cazul unui expeditor individual sau de către personalul responsabil angajat de el şi ca au fost protejate împotriva intervenţiilor neautorizate în timpul pregătirii, depozitarii şi predării către DSC EXPRES LOGISTIC.

Returnarea se va face la adresa expeditorului, în termen de 5 zile lucrătoare pentru trimiterile poştale interne, respectiv în 15 zile pentru cazul trimiterilor poştale internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare. Pentru serviciul EXPRESS sunt stabiliţi următorii timpi garantaţi, calculaţi de la depunerea trimiterii poştale: a în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi; b în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele prevăzute la lit.

Termenul de returnare comunicare către expeditori a dovezilor privind depunerea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul solicitării.

Condiţii Generale privind Furnizarea Serviciilor Poştale

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor sau integrator dovada privind depunerea trimiterii poştale este de 9 luni de la data colectării trimiterii poştale, solicitarea făcându-se printr-o metodă agreată între părţi de exemplu, fax, e-mail etcfără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Răspunderea DSC EXPRES LOGISTIC pentru trimiterile poştale interne va fi următoarea: a în caz de pierdere, furt sau distrugere totală: cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs; cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs fără valoare declarată; cu în cazul în care pentru a face bani pe transport reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs; În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

  1. Cum se determină tendința opțiunilor binare
  2. Aud din ce in ce mai des, mai ales din partea tinerilor cum ca vor sa isi cumpere un cap tractor si vor sa inceapa sa lucreze pe cont propriu.
  3. Opțiuni vk
  4. Conditii generale | Curier Rapid
  5. Software de tranzacționare
  6. Sameday Courier - Termeni si Conditii
  7. Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale - FAN Courier
  8. Opțiune de ajutor

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale. În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Valoarea declarată sau a rambursului unei trimiteri poştale nu va putea depăşi Răspunderea în cazul livrării cu întârziere este limitată conform menţiunilor de la punctul 5. În situația în care nu există acorduri internaționale se aplică prevederile legislatiei nationale. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc niciodată.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Greutatea taxabila se stabileste ca fiind cea mai mare dintre greutatea fizica gravimetrica si greutatea volumetrica a expedierii. Greutatea Liniara se aplica expedierilor cu dimensiunea lungimea uneia dintre laturi mai mare de 4 metri.

Termeni și condiții

Reclamaţiile pot fi formulate de expeditor sau de mandatarul acestuia, care va ataşa o procură specială la reclamaţie, precum si de către destinatar. În comunicările ulterioare dintre părţi se va menţiona acest număr de înregistrare.

Se va confirma primirea reclamației prin aceeași metoda prin care a fost transmisa, respectiv prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

Dacă se confirmă reclamaţia, expeditorul va fi despăgubit în funcţie de trimiterea poştală: cu valoare declarată sau cu valoare nedeclarată, dar şi de limitele de răspunderedespăgubirea urmând a fi achitată prin ordin de plată sau mandat postal în termen de 15 de zile de la soluţionarea favorabilă a reclamaţiei, fără a depăşi termenul de 3 luni de mai jos, de soluţionare a reclamaţiei.

Independentei nrBucureşti Dispoziţii Generale 1.

Pentru orice trimitere poştală care face obiectul serviciului Contra Ramburs, datele de identificare ale expeditorului vor trebui să cuprindă şi contul bancar în care se doreşte virarea banilor contravaloarea bunului ce face obiectul trimiterii poştaledacă s-a optat pentru acesta modalitate de returnare a sumei de bani ce face obiectul serviciului.

Serviciul Contra Ramburs este disponibil exclusiv pentru trimiteri postale în cazul în care pentru a face bani pe transport. Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului ramburs, al serviciului confirmare de primire sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri: a la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; b la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului ramburs este de 7 zile lucrătoare de la data livrării.

Avizul va cuprinde următoarele: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului, denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, nerevendicate în această perioadă, devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare de 9 luni de la data depunerii.

Suma maximă acceptată de către furnizor pentru trimiterile poștale internaționale care fac obiectul serviciul contra ramburs este: Bulgaria — max.