Formular de contract de opțiune


Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1.

tranzacționare cu bitcoin bot

CNP …………. Subsemnatul O mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui B situat în ….

rugăciune pentru a câștiga bani mari

Oferta de cumpărare este valabilă până la data de Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preţ, pe care l-am consemnat la dispoziţia lui B în contul nr. B poate ridica preţul dacă în termenul de opţiune optează să-mi vândă imobilul.

bani pe youtube cum se face

Eu, O precizez că toate cheltuielile ocazionate de autentificarea acceptării prezentei oferte de către Bca şi de îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară mă privesc în exclusivitate. Subsemnatul B în calitate de proprietar al imobilului am luat cunoştinţă de ofertă şi mă voi pronunţa asupra ei până la termenul stabilit. Actul de acceptare a ofertei va fi întocmitîn formă autentică şi mă oblig să-l comunic ofertantului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa La data când primesc confirmarea voi formular de contract de opțiune în posesia preţului consemnat de ofertant pe numele meu.

câștigurile în dolari rapid

La data întocmirii actului de acceptare a ofertei, voi prezenta toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate, extrasul de carte funciară pentru autentificare, care va face dovada că deţin şi exercit singur dreptul de proprietate, fără vreo limitare a vreunui atribut al său şi că imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natură.

Subsemnatul B mă oblig să nu înstrăinez imobilul până la data când voi opta, scop în care consimt la notarea acestei limitări a dreptului meu de dispoziţie în Cartea Funciară a imobilului, în temeiul art. La dat întocmirii actului de acceptare a ofertei, îmi asum obligaţia să achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietăţii imobiliare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

schimbați banii forex age limit

Tehnoredactat la Ofertant,                                                          Beneficiar.